అల్లాహ్ ముస్లింల దేవుడా


విషయసూచిక

 

అల్లాహ్ ఎవరు


అనేక మంది ఆరాధ్యుల్లో నుంచి తమకు నచ్చిన ఒక్కరిని ఎంచుకొని జీవితాంతం ఆయనకే కట్టుబడి ఉండటం కూడా ఏకదైవారాధనే అవుతుందని కొందరు అనుకుంటారు. ఇది పెద్ద పొరపాటు. ఈ పొరపాటు జరగకుండా ఉండాలంటే ముందుగా “అల్లాహ్”అనే పదానికి గల అర్ధం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి.

 

“అల్లాహ్అనేది అరబీ భాషా పదం. ఇది “అల్” మరియు “ఇలాహ్” అనే రెండు పదాలు కలసి ఏర్పడింది. అల్ అనేది ఇంగ్లీషులో వాడబడే THE వంటి ఉపపదము - ఆర్టికల్. దీని అర్ధం నిర్దిష్టమైన, నిర్ణీతమైన, ప్రత్యేకమైన, ఇంతకూ ముందు ప్రస్తావించబడిన, ఏకైక మరియు వాస్తవమైన అని.

 

ఇప్పుడు ఈ రెండు పదాలను (అల్ + ఇలాహ్)ను కలిపితే అల్లాహ్ అనే పదం ఏర్పడింది. అదే విధంగా దాని ప్రత్యేక అర్ధం కూడా ఉనికిలోకి వచ్చింది. అనగా నిజ ఆరాధ్యుడు, ఏకైక ఆరాధ్యుడు, సాటిలేని ఆరాధ్యుడు, అసలైన ఆరాధ్యుడు, అందరికీ తెలిసిన ఆరాధ్యుడు, ఇస్లాం దృష్టిలో సర్వలోకాల సృష్టికర్త అల్లాహ్ మాత్రమే ఆరాధనలకు అర్హుడు. మిగతా జీవరాశులు, ఇతర సృష్టిరాశులు, ఆరాధనలకు అనర్హమైనవి. ఎందుకంటే అవి కూడా తమ సృష్టికర్త ద్వారా ఉనికిలోకి వచ్చినవే. అవన్నీ అల్లాహ్ ఆజ్ఞ మేరకు తమ కాలం వెళ్ళబుచ్చుతున్నవి మాత్రమే. అంతిమ లక్ష్యం వైపు పయనిస్తున్నవి మాత్రమే.

 

అల్లాహ్ ముస్లింల దేవుడు మాత్రమే కాదు


అల్లాహ్ అంటే ముస్లిముల దైవం, ఇంకో పేరున మరో జాతి వారి దైవం అని జనం చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇది కూడా పొరపాటే. ఇస్లాం సర్వమానవాళిని ఒకే తల్లిదండ్రుల సంతానంగా పరిగణిస్తున్నది. వారందరి దైవం కూడా ఒక్కడే. ఆ దైవం మరియు ఆరాధ్యుని వివరణ విశ్లేషణ దివ్య ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ఉన్నది: “మీరు చెప్పండి! ఆయన, అల్లాహ్ అద్వితీయుడు (ఒక్కడే). అల్లాహ్ నిరుపేక్షాపరుడు (ఎవరి ఆధారము, ఎవరి అక్కరా లేనివాడు, అందరూ ఆయనపై ఆధారపడేవారే) ఆయనకు సంతానము ఎవరూ లేరు మరియు ఆయన ఎవరి సంతానమూ కాదు ఆయనకు సరిసమానులెవరూ లేరు.” ఖుర్ఆన్ సూరా అల్ ఇఖ్లాస్ 112:1- 4      

 

విశ్వప్రభువుకు అన్ని విధాలా శోభాయమైన పదం ‘అల్లాహ్’


తెలుగులో మనం ‘దేవుడు’ అంటాం. అరబీలో “అల్లాహ్” అంటారు. ఇంగ్లీషులో గాడ్ (God)  అని అంటారు. ఇలా మానవులు ఆరాధ్య దైవాన్ని ఒక్కో భాషలో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తుండవచ్చు. కాని ఇన్ని పదాల్లోకెల్లా అల్లాహ్ అనేది ఎంతో విలక్షణమైన పదం. అరబీ భాషలోని అల్లాహ్ అనే పదం విశ్వప్రభువుకు అన్ని విధాలా శోభాయమానమైనదని చెప్పవచ్చు.

 

ఒక అపోహ


ముస్లిమేతరులకు ఇస్లాం గురించి ఉన్న అనేక పెద్ద అపోహల్లో “అల్లాహ్” అనే పదానికి సంబంధించిన అపోహ కూడా ఒకటి. ముస్లింలు, క్రైస్తవుల యూదుల దేవుణ్ణి కాకుండా వేరెవరో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారని చాలా మంది అనుకుంటారు. కాని నిజానికి ఇదంతా ఓ అపోహ మాత్రమే. ఎందుకంటే “అల్లాహ్” అనే పదం దేవుడు అనే పదానికి పర్యాయపదం. దేవుడు అందరికీ ఒక్కడే.

 

దేవుడు ఎవరు? ఆయన అస్తిత్వం ఏమిటి? అనే విషయాల్లో యూదులు - క్రైస్తవులు - ముస్లింల మధ్య భేదాభిప్రాయాలున్నాయి, ఉదాహరణకు: యూదులు క్రైస్తవుల్లో ఉన్న త్రిత్వ భావనను (Trinity)  తిరస్కరిస్తారు. ముస్లింలు కూడా త్రిత్వ భావనను (Trinity) తిరస్కరిస్తారు. అంతమాత్రం చేత ఆ మూడు మతాలకు ముగ్గురు వేర్వేరు దేవుళ్ళు ఉన్నారని అర్ధం కాదు. ఎందుకంటే - విశ్వమంతటికి నిజదేవుడు ఒక్కడే. ఇస్లాం చెప్పేది ఏమిటంటే - ఇతర మతాల వాళ్ళు కూడా అల్లాహ్ నే విశ్వసిస్తున్నారు. కాని అల్లాహ్ ను ఏ విధంగా విశ్వసించాలో ఆ విధంగా విశ్వసించటం లేదు. దేవుడు ఫలానా విధంగా ఉంటాడని స్వయంగా కల్పనలు చేసుకొని విశ్వసిస్తున్నారు.

 

ఆధారాలు


www.islamhouse.com 

2118 Views
మమ్మల్ని సరిచేయండి లేదా మిమ్మల్ని సరిచేసుకోండి
.
వ్యాఖ్యలు
పేజీ యొక్క టాప్