ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ – ಆಕೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ

  ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಮದುವೆಯ ಪರ ಬಲವಾದ ಪಕ್ಷವಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಂತೆ. ಮದುವೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೈತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ "ತಕ್ವಾ" / "ಈಮನ್" (ದೇವಭಯ/ನಂಬಿಕೆ) ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯು ಲೈಂಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

     ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಏಕೈಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಥವ ಹಲಾಲ್(ಧರ್ಮಸಮ್ಮತ) ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಮದುವೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮವು ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ ಖಂಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಥವ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮದುವಯಿಂದ ನಾವು ಘನತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿವಿಡಿ

ಖುರ್’ಆನ್

 

   ಖುರ್’ಆನಿನಲ್ಲಿ "ಜೌಜ್" ಪದವನ್ನು ಜೋಡಿ ಅಥವ ಸಂಗಾತಿಯೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಳಕೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಲಿಂಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಗಡವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಅದೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ  ಶಾಂತಿಗಾಗಿಯೇ ಆಗಿದೆ.

   ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಹೇಳಿದನು: “ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನಿಂದಲೇ, ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು- (ಇವೆಲ್ಲಾ) ಅವನ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ”.ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ರೂಮ್ 30 : 21.

ಹದೀಸ್

   ಪೈಗಂಬರ್ (ಸ)ರು ಹೇಳಿರುವರು : "ಮದುವೆಯು ನನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರುವರೋ ಅವನು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ". ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಸಂಪುಟ 7 : 1. 

ಪತಿ ಹಾಗು ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧ

ಪತ್ನಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು – ಪತಿಯ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು

1.        ನಿರ್ವಹಣೆ

 ಪತ್ನಿಯರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪತಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖುರ್’ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಾಗಳ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಡತಿಯು ಶ್ರೀಮಂತ, ಕಳಪೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಥವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದುದೆಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು, "ಕ್ವಾಮ್" (ನಾಯಕ) ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉದಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಖಚಿತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಕೆಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

  ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಔಷಧಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೈಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅವರ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಠೀರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ನಿಯ ವಸತಿಗೃಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

  ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವರ ಮನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವ, ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತವಾದರೆ ಅವಳು ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಗಂಡಂದಿರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪೈಗಂಬರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ: "ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮರಾಗಿರುವರೋ ಅವರೇ ಉತ್ತಮವಾದವರು”. "ಜಾಮಿ ಅತ್ತ್ ತಿರ್ಮಿಜಿ; ಸಂಪುಟ 1: 1162.

2.       “ಮಹ್ರ್”

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಉಭಯಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರಿಸಬಹುದು ಅಥವ ಮುಂದೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಹ್ರ್(ವಧು ದಕ್ಷಿಣೆ) ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯು ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಣ ಅಥವ ಚಿನ್ನ ಎಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಖುರ್’ಆನ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತೆಯೇ ಅದು ವಸ್ತುರಹಿತವಾಗಿರಬಹುದು. "ಮಹ್ರ್"  ವರನಿಂದ ವಧುಗೆ ನೀಡುವ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನು. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ,  ಭವಿಷ್ಯದ ಗಂಡನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವನೆಂದು  ವಧುವಿನ ಹೆತ್ತವರೇ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ(ವದಕ್ಷಿಣೆ).  ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಥವ ಎಷ್ಟು ಮಹ್ರ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಖುರ್’ಆನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

3.       ವಸ್ತುಗಳೇತರ ಹಕ್ಕುಗಳು

  ಒಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ನಿಯಮದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಗಣನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ. ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರ ಕೊನೆಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪತ್ನಿಯ ಕರಾರುಗಳು - ಪತಿಯ ಹಕ್ಕುಬಾದ್ಯತೆಗಳು.

   ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ ಮದುವೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಅವಳು ಪತಿಯ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಖುರ್’ಆನಿನ ಸೂಕ್ತಿ : “ ನಮ್ಮೊಡೆಯಾ ! ನಮ್ಮ ಮಡದಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು (ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು) ಒದಗಿಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠರ ನೇತಾರರಾಗಿಸು”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ ಫುರ್’ಖಾನ್ 25 : 74.

   ಹೆಂಡತಿ ನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗಿರಲೇಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು. ಪತಿಯ ಹೊರತು ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಳು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ  ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಥವ ಮನರಂಜಿಸಬಾರದು. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದು. ತನ್ನ ಪತಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವರು ಇತರ ಪುರುಷರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. ಅಸೂಯೆ, ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಹರಟೆ ತಪ್ಪಿಸಲೆಂಬುದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪತಿಯೂ ಸಹ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಹೊರಹಾಕಬಾರದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳು

ಕೆಳಗಿನವು ಸೌಂರ್ಯಯುತ ಆತಿಥ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ

ಕೆಲಸ, ಶಾಲೆ, ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ, ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ: ಅಥವ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ,

•ಉತ್ತಮ ಶುಭಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

•ಅಸ್ಸಲಾಮು 'ಅಲೈಕುಮ್ ಮತ್ತು ನಗುವಿನಜೊತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸಲಾಮ್ ಸಹ ಒಂದು ಸುನ್ನಾ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ದುವಾ ಆಗಿದೆ.

•ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಕುಲುಕಿಸಿ ನಂತರ ಬೇಡವಾದ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ!

•ಸಿಹಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಆಮಂತ್ರಣಗಳು ಇರಲಿ,

•ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

•ಅವಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವಳಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

•ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

•ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯಿರಿ, ಉದಾ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್, ಹನಿ  ಸಾಲಿಹಾ, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ

•ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.

•ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

•ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತಭ್ರಮಣೆ

•  ಹಾಸ್ಯದ ಸುತ್ತ  ಅಥವ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.

•ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು.

•ಅನುಮತಿಸುವ (ಹಲಾಲ್) ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

•ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ (ಹರಮ್) ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಹಾಯ

•ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ / ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅಥವ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

•ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಲೋಚನೆ (ಶುರಾಹ್)

•ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ.

•ಆಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನೀಡುವುದು.

•ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.

•ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಉತ್ತಮವಾದರೆ ಬದಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.

•ತನಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ.

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ

•ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. (ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತಿರಲಿ!)

•ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನ ಕೊಡಿ.

•ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಾರದು.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

•ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಿದಾಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

•ತನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿ.

•ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೇಳಿ.

•ಅವಳಿಗೆನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ.

•ಫೋನ್, ಇ-ಮೇಲ್, ಅಂಚೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

•ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

•ಅವಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ!

•ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

•ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ

•ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ ಉದಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ದುಃಖಪಡಬಾರದು (ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ).

•ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೆಡ್’ನ್ನೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ (ಹದೀತ್).

•ಅವಳು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

•ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗಂಧದ ಬಳಕೆ

•ತೊಡೆಸಂದು ಮತ್ತು ಕಂಕುಳಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

•ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರಿ.

•ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧ ಹಾಕಿ.

ಸಂಭೋಗ/ಸಂಸರ್ಗ

•ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ(ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ.) ಬಿಡುವುದು.

•"ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್" ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

•ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ (ಗುದದ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ).

•ಪ್ರೀತಿಯ ಪದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

•ಆಕೆಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

•ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

•ಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗ ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹರಾಮ್(ನಿಷಿದ್ಧ) ಆಗಿದೆ.

•ಹಿಯ್ಯಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು (ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ) ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅವಳು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ  ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇರಿ.

•ಸಂಭೋಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದು ತನ್ನ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಭಾರೀ ಇದ್ದರೆ.

•ಸಂಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅಥವ ದಣಿದಿರುವಂತೆ ಇರಬಹುದು.

ಖಾಸಗೀತನದ ಗೌಪ್ಯತೆ

   ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮುಂತಾದ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ.

ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ

•  "ಕಿಯಾಮ್-ಉಲ್-ಲೈಲ್" ಅನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ(ಸುದೀರ್ಘ ಸುಜುದ್ ಮತ್ತು ರಕು'ಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ).

•ಖುರ್’ಆನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ತಫ್ಸೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

•ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ"ಜಿಕ್ರ್’ಗಳನ್ನು" (ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರು ಕಲಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನನ್ನು ನೆನಪಿಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳು) ಕಲಿಸಿ.

•ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ.

•ಹಜ್ಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವಳನ್ನೂ ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಇದು ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಲೆಂದು.

•ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.

•ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರಿ.

•ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

•ಹಣ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.

•ಅವಳು ಮೊದಲು ಸತ್ತರೆ ಆಕೆಯು ಮರಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು ಸುನ್ನಾ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.

(ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್) ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ:

•ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ

•ಅವಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು

•ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು

•ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಹಲ್ಖಾ(ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಗುಂಪು)ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ

•ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಿಯಮಗಳು (ಅಹ್’ಕಾಮ್)

•ಮನೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು

ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಅಸೂಯೆ

•ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

•ಮಹ್ರಮ್ ಅಲ್ಲದ ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ.

•ಹೆಚ್ಚು ಅಸೂಯೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು.

ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ:

1-       ಪ್ರತಿ ಪದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅವಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಿತಿಮೀರುವಿಕೆಯು  ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಹೇಳುವುದು.

2-       ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.

3-       ಫೋನ್’ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.

ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯತೆ

•ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ವಿಘಟನೆಯ ತನಕ ವಿಪರೀತ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.

•ಆಕೆಯು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಳಿದರೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಚಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಆಗ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು.

•ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ.

ಅವಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

•ಮೊದಲು, ಸೂಚನೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೊಡಿ.

•ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು (ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು). ಇದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು  ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಅಥವ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ.

•ಕೊನೆಯ ಪರಿಹಾರವು ಲಘುವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು (ಅನುಮತಿಸಿದಾಗ). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಂಡ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು:

1-       ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಕಿಯರಿಗೆ ಹೊಡೆಯದಿರುವುದು ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರ ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

2-       ಅವರು ಕೇವಲ ಅಸಹಕಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉದಾ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸಲ್ಲ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದಿರುವುದು, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರೆ ಅಥವ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂದು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ. ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು.

3-       ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಖುರ್’ಆನಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

4-      ಅವನು ಆಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಬಾರದು, ಅಥವ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಥವ ಅವಳ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಬಾರದು.

5-       ಅವಳನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವ ಬೂಟುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಖಂಡನೆ

•ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿಸುವುದು.

•ಅವನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉದಾ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಳಂಬಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ.

•ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

•ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಆಕೆಗೆ ಮನ್ನಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಆಕೆಯ ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು ಅಥವ ಇಸ್ಲಾಮ್’ಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು.

•ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಪೈಗಂಬರರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಆರೋಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

 

 

•ಅವಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೇರವಾದ ಆರೋಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇತರ ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

•ಅವಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿ.

•ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದಾಗ ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

•ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವತನಕ ನಿರೀಕ್ಷಿ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

"ಶೇಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಲೀಮ್ ಹಾಮಿದ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ,

http://www.islamawareness.net/Marriage/marriage_article001.html

751 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ