ನವ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ರಮಜಾನಿನ ಕೆಲವು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು

     ಚಂದ್ರಮಾನದಮುಂಜಾವಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ರಮಜಾನ್ ಉಪವಾಸಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭವಾಗಿದ್ದು,ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸದೇ ಒಬ್ಬರು ಮರಣಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಪಾಲಕರು(ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ) ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ  ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವರು. ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳಿದರು; "ಯಾರು ರಮಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ." ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ 2014.

   ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಶೈತಾನ್’ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹೇಳಿದರು; "ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನರಕದ ದ್ವಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೈತಾನ್’ಗಳು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಭಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ." ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ 1899.

ಪರಿವಿಡಿ

ಖುರ್’ಆನಿನ ತಿಂಗಳು

ರಮಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖುರ್’ಆನ್  ಅವತರಿತವಾಯಿತು ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಕ್ಕಾದ ಹೊರಗೆ ಹಿರಾ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿರುವಾಗ, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಮಜಾನ್ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ದೇವದೂತ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು, ಅವರ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಿದರು, ಪೈಗಂಬರರು ಇಡೀ ರಮಹಾನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಮಜಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಡಳಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೊರೈಲಿನಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕುರಾನ್ ಓದುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಸರ್ವೆಸಾಮಾನ್ಯ, ಅದು ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಖುರ್’ಆನ್ ಓದಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ..

ರಮಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾರಾವಿಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾಹಜ್ಜುದ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನು ಅನೇಕರು ಓದುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಅರಬಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನು ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಮಜಾನಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಖುರ್’ಆನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಷಾಂತರದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ,

ಇತರ ಆರಾಧನಾ ಕಾಯಿದೆಗಳು

ಖುರಾನ್ ಓದುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ರ್’ನಲ್ಲಿ (ಅಲ್ಲಾ ನೆನಪು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ  ಮತ್ತು ತಾರಾವಿಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಹಜ್ಜುದ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಜರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಮುಂಜಾವಿನ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉಮರಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿನ ಕಾಬಾಬಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಹ ರಮದಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಉಮರಾವನ್ನು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಜ್’ನಷ್ಟೆಯೇ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಆದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಹಜ್ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ). ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ 1782ಮತ್ತು 1863

ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೇಗೆ ಉಪವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪವಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,  ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ, ಸುಳ್ಳು, ವಾದ, ಪರಸ್ಪರ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಮತ್ತು  ಕಚ್ಚಾವುಡುವುದರಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ವೇಗ, ಮತ್ತು ಅವರ ನೋಟವು ಸಹ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಲಿಯುವ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ರಮಜಾನ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃವಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುಂಚೆ, ಸಹರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮುಂಜಾವಿನ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸಾವು ಮುಂಜಾವಿನಿಂದ  ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯಬಹುದು -  ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖರ್ಜೂರಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ - ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್’ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

ರಮಜಾನಿನಲ್ಲಿ ದಯಾಧರ್ಮ

ರಮಜಾನ್ ದಯಾಧರ್ಮದ ತಿಂಗಳು. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಹಚರರಲ್ಲಿ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ (ರ ಅ), ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: "ಪ್ರವಾದಿ ಜನರಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರವಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಜಿಬ್ರೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಮಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಜಿಬ್ರೆಲ್ ರಮಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಡ ರಾತ್ರಿಯತನಕ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೈಗಂಬರರು  ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನು ಜಿಬ್ರಯೀಲಾರಿಗೆ  ಓದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಜಿಬ್ರೆಲ್ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ವೇಗದ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು(ಉದಾ: ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ)”. " ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ 1902”

ಹೀಗಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸದಾಖಾ (ಐಚ್ಛಿಕ ದಾನ) ಮತ್ತು ಝಕತ್ ಅಲ್-ಮಾಲ್ (ಕಡ್ಡಾಯ ದತ್ತಿ) ರಮಜಾನ್’ನಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸದಾಖಾ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. – ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಮಜಾನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮುಸ್ಲಿಂಮನು ಸಣ್ಣ ಜಾಕತ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ,ಅಬು ದಾವೂದ್ 1622, ನಾಸಾಐ ಸಂಪುಟ 5: 550ಮತ್ತು ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ ಸಂಪುಟ 1: 585.  ಪ್ರತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಕಾತ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್’ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲೆಂದಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ (ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮದ ಊಟ) ಕೂಟಗಳು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ತಂದ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಂಡನೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಮಸೀದಿಗಳ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲುದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಹ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಇಫ್ತಾರ್’ಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಔದಾರ್ಯವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಮಜಾನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅದ್ದೂರಿ ಕೋಷ್ಟಕಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಇದು ರಮಜಾನ್ ಚೈತನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು  ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಅಥವ  ಮೂರನೇ ಭಾಗ

ಮುಸ್ಲಿಮರು ರಮಜಾನ್ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಹಾನ್ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾತ್ರಿ ಲೈಲತುಲ್-ಖದ್ರ್, ಇದು ಕೊನೇಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಹಿಹ್ ಅಲ್-ಬುಖಾರಿ 2020 (ಸಂಪುಟ 3, ಪುಸ್ತಕ 32, ಹದಿಸ್ 237)

ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್

ರಮಜಾನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವು ಶಾವ್ವಾಲ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಮಜಾನ್’ನ 29ನೆಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಅರ್ಥ ರಮಜಾನ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ `ಈದ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ರಾತ್ರಿಯ ತಾರವಿಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಉಪವಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಾವಿಹ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಈದ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಲಾಲ್ (ಕಾನೂನುಬದ್ಧ) ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುವವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು  ಆಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿದೆ. `ಈದ್ ಅಲ್-ಫಿತರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಎರಡು ಅಥವ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಅದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದಿನಗಳು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ರಮಜಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುರ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ ಯಾವುದೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ಸಾಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ, ರಮಜಾನ್ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ತಿಂಗಳಾದ ಶಾವಾಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ಮೊದಲನೇ ಶವ್ವಾಲ್’ನಿಂದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸುನ್ನಾ ಆಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಂಬಿಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಮನು ಎಲ್ಲಾ ರಮಜಾನ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಾವ್ವಾಲ್’ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರು ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಹಿಹ್ ಮುಸ್ಲಿಂ 1162.

ನೋಡಿರಿ

ಅಲ್ಲಾಹ್, ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್, ಈದ್ ಉಲ್ ಅಜ್’ಹಾ, ಜಕಾತ್’ಉಲ್ ಫಿತರ್, ಉಪವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ರಮಜಾನಿನ ಕೊನೇಯ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಉಪವಾಸ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

http://www.new-muslims.info/acts-of-worship/fasting_siyam/introduction-Ramazaan/

781 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ