ಜುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ

   ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ ತಿಂಗಳು ಸಹ ಒಂದು. ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೇಯ ತಿಂಗಳು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಹಿಜ್ರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ಚಂದ್ರಮಾನದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 12ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್’ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳು. ಇದು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. "ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಾನಗರಕ್ಕೆ ಹಜ್ಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 8ನೇ ಮತ್ತು 13ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 8ನೇ ದಿನದಿಂದ  13ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿನದಂದು ಅರಫಾದ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. "ಜಾನುವಾರು ದಿಬಃ ಮಾಡುವ  ಉತ್ಸವ" ಈದ್ ಅಲ್-ಅದ್’ಹಾದ, ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೆಯ ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾದ ದಿನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. [1]

ಪರಿವಿಡಿ

 

ಪರಿಚಯ

   ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾವು ಮಹಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಜ್ (ವಾರ್ಷಿಕ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ) ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು  ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ  ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖುರ್’ಆನ್’ನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ "ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ" ಗಳು. (ಸೂರಹ್ ಫಜ್ರ್ 89: 1-3.) ಬಹುಪಾಲು ತಫ್ಸೀರ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು, , ತಫ್ಸೀರ್ ಇಬ್ನ್ ಕಥೀರ್, ಮತ್ತು ಖುರ್’ಆನ್’ನ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಾ ಫಜ್ರ್ 89: 2 .

ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಈ ಋತು ಒಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಧನೆಗೈಯುತ್ತಾರೆ.  ಇದು ಗುಲಾಮರನ್ನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನಿಚ್ಚೆಯಂತೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ  ಮತ್ತು ಆದರಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವನೋ, ಈ ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳು, ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾದಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. [ಇಬ್ನ್ ರಜಬ್, ಅಲ್-ಲತಾಯಾಫ್ ಪುಟ 8]

ಸುನ್ನಾ

   ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯ. ಹಜ್ಜ್’ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಖುರ್’ಆನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲಯಾಲಿ ಆಶ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರಹ್ ಫಜ್ರ್ 89: 2ಮತ್ತು 11,12.  ಮತ್ತು 13ನೆಯ ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಅಯ್ಯಾಮ್ ಎ ತಶ್’ರೀಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

  ಜಿಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಚರಣೆಗಳು

•             8th  – 13th  ಹಜ್ಜ್ ಆಚರಣೆ

•             09ಜಿಲ್ ಹಿಜ್ಜಾ, ಅರಫಾದ ದಿನ

•             10ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಈದ್ ಉಲ್ ಅದ್’ಹಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ

•             11-13ಅಯ್ಯಾಮೆ ತಶ್ರೀಕ್  (ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ 3ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ) [2]

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

   ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾ ತಿಂಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್’ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯವಾದ ದಿನಗಳು. ಇದು ಇಬ್ನೆ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ ಅ ) ರವಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ, ಪೈಗಂಬರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ರು ಹೇಳಿದರು; "ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ (ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು) ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ದಿನಗಳಷ್ಟು ಇತರ ಯಾವುದೇ  ದಿನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ".ಸಹಾಬಿ (ಮುಹಮ್ಮದ(ಸ)ರ ಸಹಚರರು) ಅಲ್ಲಾಹ್’ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ವರ್ಶಿಸಲಿ)ವಿಚಾರಿಸಿದರು “ಜಿಹಾದ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ  ಪಥದಲ್ಲಿಲ್ಲವೆ? (ಜಿಹಾದ್’ನ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತಲೂ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು) ತನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ (ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹದರ ಕುರಿತು.( ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ) ಸಹಿಹ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ, ಸಂಪುಟ 2: 457.

   ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಇತರ ಯಾವುದೇ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರವಾದವುಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳುತಿರುತ್ತಾರೆ ".ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್,   ಅಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಸಬ್ ಹಾನಲ್ಲಾಹ್.

 ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ವರ್ಷದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಈ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ರಮಜಾನ್ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಮಜಾನ್’ನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಲೈಲತುಲ್-ಖದ್ರ್("ಪವರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್"), ಎಂಬ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಬಹುದು. (ತಫ್ಸೀರ್ ಇಬ್ನ್ ಕಸೀರ್, ಸಂಪುಟ 5/412)

 ಈ ಋತುವಿನ ಸದ್ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದ ಸದ್ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ– ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಪವಿತ್ರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ಹುಜ್ಜಾಜ್’ರಿಗೆ (ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ)ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪೈಗಂಬರ್(ಸ) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.

    ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ (ರ ಅ) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು; "ಅಲ್ಲಾಹನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಯಕರವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಸ್ಬಿಹ್ ("ಸುಭಾನ್-ಅಲ್ಲಾ"), ತಹ್ಲೀಲ್ ("ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್-ಅಲ್ಲಾ"), ತಕ್ಬೀರ್ ("ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್") ಮತ್ತು ತಹ್’ಮೀದ್ ("ಅಲ್-ಹಮ್’ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್") ಎಂಬ ದಿಕ್ರ್’ಗಳನ್ನು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮುಸ್ನದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸಂಪುಟ 7: 224

ಅರಫಾದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ

     ಅಬೂ ಖತಾದಾ(ರ ಅ) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಹಮ್ಮದ(ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು; "ಅರಾಫದ ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸುನನ್ ನಸಾಯಿ, ಸಂಪುಟ 4: 205ಮತ್ತು ಅಬು ದಾವೂದ್’ರಿಂದ, ಅಲ್-ಅಲ್ಬಾನಿ ಅವರಿಂದ ಸಹಿಹ್ ಅಬು ದಾವುದ್, ಸಂಪುಟ 2: 462ರಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

  ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು

  ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು: ಈ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಂದ ಅವನ ದಾಸನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

1.            ಉಪವಾಸ; ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದ ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರುವುದು ಸುನ್ನತ್ ಆಗಿದೆ. ಸುನನ್ ನಸಾಯಿ, ಸಂಪುಟ 4 : 205.

2.            ಪಠಣ: ತಕ್ಬೀರ್ ತಶಿರೀಕ್ ಪಠಣ ಅಲ್ಲಾಹೂ ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್, ವಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ ಹಂದ್. ಇದು ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದ 13ನೆಯ ಆಸ್ರ ನಮಾಜ್  ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದ 9ನೆಯ ಫಜರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಾಹ್ ನಂತರ ಈ ತಕ್ಬೀರ್ ಪಠಿಸಬೇಕು . (ಶಾಮಿ ಸಂಪುಟ 1ಪುಟ 406)

3.            ತ್ಯಾಗ: “ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಸೂರ ಅಲ್ ಹಜ್ಜ್ : 22 : 28. "ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳು" ಅಂದರೆ ದುಲ್-ಹಿಜ್ಜಾದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಇಬ್ನ್ 'ಅಬ್ಬಾಸ್ (ರ) ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಸಂತಸ ತಂದವು): "' ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳು ' ಎಂದರೆ ದುಲ್ ಹಿಜ್ಜಾದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ."

4.            ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದರೆ ಹಜ್’ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪವಿತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹಜ್ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.  (ಅಲ್ಲಾಹ್’ನ ವೈಭವ).

5.            ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್’ನೊಂದಿಗೆ (ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ) ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು. [3]

ಆಧಾರ

•             [1] http://www.aimnewlife.com/

•             [2] http://www.ahya.org/amm/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=116

•             [3] http://islamqa.info/en/ref/books/66

1021 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ