ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು

  ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಖುರ್’ಆನ್ ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಿಹೇಳುವುದೆನೆಂದರೆ "ಮದುವೆಯಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸ(ಈಮಾನ್) ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ(ಅಲ್ಲಾಹ್’ನಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನ) ".

ಪರಿವಿಡಿ

ಖುರ್’ಆನಿನ ಸೂಕ್ತಿಗಳು

   “ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದಲೇ, ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು-(ಇವೆಲ್ಲಾ) ಅವನ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ”. ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ರೂಮ್ 30 : 21.

   “ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾಸ ದಾಸಿಯರಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿರುವವರ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಬಿಡಿರಿ, ಅವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವನು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅತಿ ವಿಶಾಲನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ”.  ಖುರ್’ಆನ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೂರ್ 24 : 32.

ಹದೀಸ್

  ಪೈಗಂಬರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು, "ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವರು." ತಿರ್ಮಿಜಿ 628.

 ಆಯಿಶಾ(ರ)ರವರು ಉತ್ತರಿಸಿರುವರು

   ಆಯಿಶಾ(ರ ಅ) ಪೈಗಂಬರರ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ಪೈಗಂಬರರು  ಎಂತಹಾ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು; "ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಇರುವರು, ಇನ್ನೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿತ್ತಾರೆ. (ಅವರು) ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹೊಲಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ”. ಅಲ್-ಮುಸ್ನದ್, ಸಂಪುಟ 6: 121; ಸಹೀಹ್ ಅಲ್-ಜಾಮಿ '4927. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

   

   ಸಮಸ್ಯೆ

  ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಕೊನೇಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟವು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜೋಡಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.

   ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿದೆ:

1.        ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥ್ಯರಾದಾಗ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

2.       ಮದುವೆ ಎಂಬ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯರಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

3.       ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಬಂಧದ ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡುವುದು.

ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ

•ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಎರಡೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

•ಜಗಳ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಡಿ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ವಾದಿಸಬಾರದೆಂದು ಆರಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೊ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

•ಎರಡೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರೆ, ಇತರರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

•ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರ ಹೊರತು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಬಾರದು. ಸಹಜವಾಗಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಚೀರುತ್ತಾ ಹಾರಿದಂತೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವವು.

•ವಾದವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂತಹಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

•ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಯು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿರಲಿ. ನೀವೇ ಆಗಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಡಿ; ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಾವೇರಲು ಒಲವು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

•ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ! ಪೈಗಂಬರ್(ಸ)ರು ಹೇಳಿದರು: ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಜಗಳವಾಡಲು ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ [ಉಪನಗರಗಳ] ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತರಿ ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಅಬು ದಾವೂದ್ 4782.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

http://www.ilmfruits.com/ten-tips-for-a-happy-and-successful-marriage

http://www.missionislam.com/family/nuturinglove.htm

795 Views
Correct us or Correct yourself
.
ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಪುಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ