aip_quran
Translation

  العربية              తెలుగు  

1. సూరా అల్ ఫాతిహా
2. సూరా అల్ బఖర
3. సూరా ఆలి ఇమ్రాన్
4. సూరా అన్ నిసా
5. సూరా అల్ మాయిద
6. సూరా అల్ అన్ ఆమ్
7. సూరా అల్ ఆరాఫ్
8. సూరా అల్ అన్ ఫాల్
9. సూరా అత్ తౌబా
10. సూరా యూనుస్
11. సూరా హూద్
12. సూరా యూసుఫ్
13. సూరా ఆర్ రాద్
14. సూరా ఇబ్రహీం
15. సూరా అల్ హిజ్ర్
16. సూరా అన్ నహ్ల్
17. సూరా బనీ ఇస్రాయీల్
18. సూరా అల్ కహఫ్
19. సూరా మర్యం
20. సూరా తాహా
21. సూరా అల్ అంబియా
22. సూరా అల్ హజ్
23. సూరా అల్ మూ ‘మినూన్
24. సూరా అన్ నూర్
25. సూరా అల్ ఫుర్ఖాన్
26. సూరా ఆష్ షుఅరా
27. సూరా అన్ నమ్ల్
28. సూరా అల్ ఖసస్
29. సూరా అల్ అన్ కబూత్
30. సూరా ఆర్ రూమ్
31. సూరా లుక్మాన్
32. సూరా అస్ సజ్ ద హ్
33. సూరా అల్ ఆహ్ జాబ్
34. సూరా సబా
35. సూరా ఫాతిర్
36. సూరా యాసీన్
37. సూరా అస్ సాఫ్ఫాత్
38. సూరా సాద్
39. సూరా అజ్ జుమర్
40. సూరా అల్ మూమిన్
41. సూరా హామీమ్ అస్ సజ్ ద హ్
42. సూరా ఆష్ షూరా
43. సూరా అజ్ జుఖ్ రుఫ్
44. సూరా అద్ దుఖాన్
45. సూరా అల్ జాసియ హ్
46. సూరా అల్ ఆహ్ ఖాఫ్
47. సూరా ముహమ్మద్
48. సూరా అల్ ఫతహ్
49. సూరా అల్ హుజురాత్
50. సూరా ఖాఫ్
51. సూరా అజ్ జారియాత్
52. సూరా అత్ తూర్
53. సూరా అన్ నజ్మ్
54. సూరా అల్ ఖమర్
55. సూరా ఆర్ రహ్మాన్
56. సూరా వాఖియహ్
57. సూరా అల్ హదీద్
58. సూరా అల్ ముజాదల హ్
59. సూరా అల్ హష్ర్
60. సూరా అల్ ముమ్ తహిన హ్
61. సూరా అస్ సఫ్
62. సూరాఅల్ జుముఅ హ్
63. సూరా అల్ మునాఫిఖూన్
64. సూరా అత్ తగాబున్
65. సూరా అత్ తలాఖ్
66. సూరా అత్ తహ్రీం
67. సూరా అల్ ముల్క్
68. సూరా అల్ ఖలమ్
69. సూరా అల్ హఖ్ఖ
70. సూరా అల్ ముఆరిజ్
71. సూరా నూహ్
72. సూరా అల్ జిన్న్
73. సూరా అల్ ముజ్జమ్మిల్
74. సూరా అల్ ముద్దస్సిర్
75. సూరా అల్ ఖియామ హ్
76. సూరా అద్ దహ్ర్
77. సూరా అల్ ముర్సలాత్
78. సూరా అన్ నబా
79. సూరా అన్ నాజి ఆత్
80. సూరా అబస
81. సూరా అత్ తక్వీర్
82. సూరా అల్ ఇన్ ఫితార్
83. సూరాఅల్ ముతఫ్ఫిఫీన్
84. సూరా అల్ ఇన్ షి ఖాక్
85. సూరా అల్ బురూజ్
86. సూరా అత్ తారిఖ్
87. సూరా అల్ ఆలా
88. సూరా అల్ గాషియ హ్
89. సూరా అల్ ఫజ్ర్
90. సూరా అల్ బలద్
91. సూరా ఆష్ షమ్స్
92. సూరా అల్ లైల్
93. సూరా అజ్ జుహా
94. సూరా ఆలమ్ నష్ర్
95. సూరా అత్ తతీన్
96. సూరా అల్ అలఖ్
97. సూరా అల్ ఖద్ర్
98. సూరా అల్ బయ్యిన హ్
99. సూరా అజ్ జిలజాల్
100. సూరా అల్ ఆదియాత్
101. సూరా అల్ ఖారియ హ్
102. సూరా అత్ తకాసుర్
103. సూరా అల్ అస్ర్
104. సూరా అల్ హుమజా హ్
105. సూరా అల్ ఫీల్
106. సూరా ఖురైష్
107. సూరా అల్ మాఊ న్
108. సూరా అల్ కౌసర్
109. సూరా అల్ ఖాఫిరూన్
110. సూరా అన్ నస్ర్
111. సూరా అల్ లహబ్
112. సూరా అల్ ఇఖ్లాస్
113. సూరా అల్ ఫలఖ్
114. సూరా అన్ నాస్

69. సూరా అల్ హఖ్ఖ

69:1  الْحَاقَّةُ
జరిగి తీరేది.
69:2  مَا الْحَاقَّةُ
ఏమిటా జరిగి తీరేది?
69:3  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ
ఆ జరిగి తీరే దాని గురించి నీకేం తెలుసు?
69:4  كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
తట్టేటటువంటి విపత్తును సమూదు, ఆదు జనులు ధిక్కరించారు.
69:5  فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
(పర్యవసానంగా) సమూదు వారు అత్యంత భయంకరమైన కేక ద్వారా అంత మొందించబడ్డారు.
69:6  وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
ఆదు వారు ప్రచండమైన పెనుగాలుల ద్వారా నాశనం చేయబడ్డారు.
69:7  سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
వాటిని అల్లాహ్ వారిపై నిరంతరం ఏడు రాత్రులు , ఎనిమిది పగళ్ళు విధించాడు. (నీవు గనక అక్కడ ఉండి ఉంటే) వారు అక్కడ బోసిపోయిన ఖర్జూరపు బొద్దులవలే నేలకొరిగి పడి ఉండటం చూసేవాడివి.
69:8  فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ
మరి వారిలో ఎవడైనా మిగిలి ఉన్నట్లు నీకు కనిపిస్తున్నాడా?
69:9  وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
ఫిరౌను, అతనికి పూర్వం గతించినవారు, తలక్రిందులుగా చేయబడిన పట్టణాలవారు కూడా పాపాలకు ఒడిగట్టారు.
69:10  فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً
వారు తమ ప్రభువు పంపిన ప్రవక్త(ల)ను ఎదిరించారు. అందువల్ల అల్లాహ్ వాళ్ళను (కూడా) చాలా గట్టిగా పట్టుకున్నాడు.
69:11  إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ
నీళ్ళ ఉధృతి పెరిగిపోయినప్పుడు మేము మిమ్మల్ని నావలోకి ఎక్కించాము.
69:12  لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
దీనిని మీకొక హితబోధగా, జ్ఞాపికగా చేయటానికి, విని జ్ఞాపకముంచుకునే చెవులు దీనిని (ఎల్లకాలం) జ్ఞాపకముంచుకునేందుకు (ఈ విధంగా చేశాము).
69:13  فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
మరి శంఖం ఒకసారి పూరించబడినప్పుడు,
69:14  وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
భూమిని, పర్వతాలను ఎత్తి, ఒకే ఒక దెబ్బకు తుత్తునియలుగా చేసి వేయబడినప్పుడు,
69:15  فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
ఆ రోజు జరగవలసిన సంఘటన నిజంగానే జరుగుతుంది.
69:16  وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
అప్పుడు ఆకాశం బ్రద్దలైపోతుంది. మరి ఆ రోజు అది పట్టు సడలిపోతుంది.
69:17  وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
దైవదూతలు దాని అంచులపై ఉంటారు. ఆ రోజు నీ ప్రభువు సింహాసనాన్ని ఎనమండుగురు (దైవదూతలు) తమపై ఎత్తుకుని ఉంటారు.
69:18  يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ
ఆనాడు మీరందరూ (దైవసన్నిధిలో) హాజరుపరచబడతారు. మీ రహస్యమేదీ దాగి ఉండదు.
69:19  فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
మరి ఎవరి కర్మల పత్రం అతని కుడి చేతికి ఇవ్వబడుతుందో అతనంటాడు : “ఇదిగో, నా కర్మల పత్రాన్ని చదవండి.”
69:20  إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ
“నాకు నా లెక్క లభించనున్నదన్న గట్టి నమ్మకం నాకుండేది.”
69:21  فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
మరి అతను మనసు మెచ్చిన భోగ జీవితం గడుపుతూ ఉంటాడు.
69:22  فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
ఉన్నతమైన స్వర్గ వనంలో!
69:23  قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ
దాని పండ్లు అతి సమీపంలో వ్రేలాడుతూ ఉంటాయి.
69:24  كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
“గత కాలంలో మీరు చేసుకున్న కర్మలకు ప్రతిఫలంగా హాయిగా తినండి, త్రాగండి” (అని వారితో అనబడుతుంది).
69:25  وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ
ఇక ఎవరి కర్మల చిట్టా అతని ఎడమ చేతికి ఇవ్వబడుతుందో అతను ఇలా అంటాడు: “అయ్యో! నా కర్మల పత్రం నాకివ్వబడకుండా ఉంటే....
69:26  وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
“నా లెక్కేమిటో నాకసలు తెలియకుండా ఉంటే ఎంత బావుండేది!
69:27  يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ
“అయ్యో! ఆ చావే (నా వ్యవహారాన్ని) తేల్చేసి ఉంటే బాగుండేదే!
69:28  مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۜ
“నా ధనం నాకేమాత్రం అక్కరకు రాలేదు.
69:29  هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ
“నా అధికారం కూడా నా నుండి చేజారిపోయిందే!” (అని బాధపడతాడు).
69:30  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ
(అప్పుడిలా ఆదేశించబడుతుంది) “పట్టుకోండి వాణ్ణి. వాడికి (మెడలో) గుదిబండ వేయండి.
69:31  ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ
“మరి వాణ్ణి నరకంలోకి త్రోసివేయండి.
69:32  ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ
“మరి వాణ్ణి డెభ్భై మూరల పొడవు గల సంకెళ్ళతో బిగించి కట్టండి.
69:33  إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
“వాడు మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ ను విశ్వసించేవాడూ కాదు,
69:34  وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
“నిరుపేదకు అన్నం పెట్టమని (కనీసం) ప్రోత్సహించేవాడూ కాదు.
69:35  فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ
“కాబట్టి ఈ రోజు ఇక్కడ వీడి (స్థితిపై సానుభూతి చూపే) స్నేహితుడెవడూ లేడు.
69:36  وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ
“గాయాల కడుగు నీరు తప్ప మరొకటేదీ వీడికి ఆహారంగా లభించదు.
69:37  لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ
“దానిని పాపాత్ములు తప్ప వేరెవరూ తినరు.”
69:38  فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ
మరి మీరు చూచే వాటిపై నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
69:39  وَمَا لَا تُبْصِرُونَ
ఇంకా మీరు చూడలేని వాటిపై కూడా.
69:40  إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
నిశ్చయంగా ఇది (ఈ ఖుర్ఆన్) గౌరవనీయుడైన సందేశహరుడు తెచ్చిన (దైవ) వాక్కు.
69:41  وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ
ఏ కవి పుంగవుడో పలికిన మాట కానే కాదు. మీరు విశ్వసించేది చాలా తక్కువ.
69:42  وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
ఇది ఏ జ్యోతిష్యుని పలుకో అంతకన్నా కాదు. మీరు హితబోధను గ్రహించేది బహుస్వల్పం.
69:43  تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
నిజానికి సకల లోకాల ప్రభువు తరఫున అవతరించింది.
69:44  وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
ఒకవేళ ఇతను (ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లం) గనక ఏదైనా విషయాన్ని కల్పించి మాకు ఆపాదించి ఉంటే,
69:45  لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
మేమితని కుడి చెయ్యిని పట్టుకుని ఉండేవారం.
69:46  ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
మరి ఇతని కంఠనాళాన్ని కోసివేసేవారం.
69:47  فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
మరి మీలో ఎవరూ నన్ను ఈ పని చేయకుండా ఆపగలిగేవారు కాదు.
69:48  وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
నిశ్చయంగా ఈ ఖుర్ఆన్ (అల్లాహ్ పట్ల) భయభక్తులు గలవారికి హితబోధిని.
69:49  وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ
మీలో కొందరు ధిక్కరించేవారున్నారని మాకు బాగా తెలుసు.
69:50  وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
నిశ్చయంగా ఇది (ఈ ధిక్కారవైఖరి) అవిశ్వాసులను బాధపడేలా చేస్తుంది.
69:51  وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ
నిశ్చయంగా ఇది తిరుగులేని సత్యం.
69:52  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
కనుక (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు మహోన్నతుడైన నీ ప్రభువు నామం పవిత్రతను కొనియాడు.


ఈ తెలుగు ఖుర్ఆన్ శాంతి మార్గం పబ్లికేషన్ వారు ప్రచురించారు. వారి అనుమతితో ఈ వెబ్ పోర్టల్ పై వేయబడింది.